Castellà  |  Valencià
Artics
POEGRAFIES
Teatre

Teatre

Grau és poegrafista, la seua obra és la combinació dels diversos llenguatges artístics que treballa, i plantejada sempre des de l'escena, cada proposta ha esdevingut un espectacle.

Teatre d'adults

TICS de Josep Enric Grau
monòleg d'humor basat en el llibrescultura TincToncTics

Grau es presenta en TICS no com un personatge de ficció, sinó com ell mateix i la relació que manté amb les diverses arts, i planteja amb sentit de l'humor els seus tics en l'art. Conta les imatges i els textos, com a històries que són, relacionant la paraula, el gest i la música. Imatges, ombres, veus, percussió i elements sorpresius donaran vida a aquest espectacle interactiu.

En Tics Josep Enric Grau treballa l'escena des del coneixement dels llenguatges, reinterpreta la paraula i la imatge, convidant l'espectador a descobrir els elements que donen sentit a la interacció entre l'artista i la mescla de les distintes arts de comunicació: la Poegrafia.

    libroescultura    
Llibrescultura "TincToncTics"


L'apartament borja de Josep Enric Grau

monòleg d'amor, humor i mort

"L'apartament borja" són catorze poegrafies sobre el segle XV a través d'un seguit de personatges d'excepció que visqueren el pas del món gòtic a l'univers renaixentista i que aniran presentant-se amb l'escenografia i amb els instruments que es faran servir en escena.

borja  borja  borja

Teatre infantil

infantics de Josep Enric Grau
monòleg d'humor basat en el llibrescultura TincToncTics

Josep Enric Grau es presenta en Infantics no com un personatge de ficció, sinó com ell mateix i la relació que manté amb les diverses arts, i planteja amb sentit de l'humor els seus tics en l'art. Conta les imatges i els textos, com a històries que són, relacionant la paraula, el gest i la música. Imatges, ombres, veus, percussió i elements sorpresius donaran vida a aquest espectacle interactiu.

En infantics Grau treballa l'escena des del coneixement dels llenguatges, reinterpreta la paraula i la imatge convidant l'espectador a descobrir els elements que donen sentit a la interacció entre l'artista i la mescla de les distintes arts de comunicació: la Poegrafia.

    


Històries Velles i Novelles de Josep Enric Grau

Josep Enric Grau i Pau, el seu gripau, canten i conten històries velles de la tradició oral i històries novelles. Les velles les han llegides o els les han contades i les novelles són seues.

"Històries velles i novelles" està basat en històries de la nostra tradició oral amb adaptacions, versions lliures i de nova creació: el gripau de fusta en "Pau Raucapau"; el tub del vent en "L'avenc de la donzella", el llenç en "El llanterner", i l'aigua s'esdevé llet en "La xiqueta de la llet".

    


Titellet de Josep Enric Grau

Titellet i Titelleta tenen un amiguet, el cofret Treballet Bon Treballet, que els lleva la set, la fam i el fred. I anaven Titellet i Titelleta amb un carret molt xicotet arrossegat pel ratolí Marcel.lí, i dalt del carret portaven el cofret Treballet on guardaven un secret que la Fada de la Canya volia saber....

    
Contractació | Contacte